Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Dane kontaktowe

NAZWA:
Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku
WOJEWÓDZTWO:
podlaskie
MIEJSCOWOŚĆ:
Białystok
ADRES:
Romualda Traugutta 18
KOD:
15-145
KONTAKT:
+48 85 675 25 26
+48 85 675 25 56
PREZES ZO PZW W BIAłYMSTOKU:
kol. Dariusz Dziemianowicz
85 675 25 26 wew. 7
DYREKTOR BIURA:
85 675 25 26 wew. 6
784 589 611
GłóWNA KSIęGOWA:
85 675 25 26 wew. 2
GłóWNY SPECJALISTA ICHTIOLOG, ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONA WóD:
85 675 25 26 wew. 4
KOORDYNATOR SSR, OCHRONA WóD:
85 675 25 26 wew. 5
510 212 653
600 768 757
DZIAł ROZLICZEń SKARBNIKóW:
85 675 25 26 wew. 1
DZIAł ORGANIZACYJNO - SPORTOWY:
PRZEWODNICZąCY OKRęGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ:
Zygmunt Kowalczyk
690 902 503
INFORMACJE:
Konto bankowe:
Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku
Bank Pekao S.A. 46 1240 5211 1111 0010 4268 2254

NIP: 542 - 25 - 22 - 249
GODZINY OTWARCIA:
Biuro ZO czynne w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00 - 15.00. We wtorek czynne w godz. 8.30 - 16.30

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Ilość odwiedzin