Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Zagospodarowanie wód


Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku (na dzień 01.06. 2007 r.) użytkuje 4932,1 ha wód, w tym:
- jeziora - 357,1 ha

- rzeki i z
biorniki wodne - 4482,5 ha
- wody drobne (wyrobiska
, glinianki itp.)  - 90,5 ha

W 2004 r. zmienił się sposób udostępniania do wędkowania wód publicznych w związku z nowymi uregulowaniami prawa wodnego. Przestały obowiązywać dotychczasowe pozwolenia wodnoprawne wydawane przez Urzędy Wojewódzkie i Starostwa. Obecnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie organizuje konkursy ofert na użytkowanie obwodów rybackich. Do dnia dzisiejszego nie wszystkie konkursy zostały ogłoszone i rozstrzygnięte. Zostały ogłoszone konkursy i podpisane umowy na obwody: Narew Nr 1 (Siemianówka) – 3.253,5 ha, Narew Nr 2 – 275,2 ha, Narew Nr 4 – 284,9 ha, Supraśl Nr 1 – 272,1 ha, Biebrza Nr 2 -97,8 ha, Kamianka Nr 1 – 41,5 ha, Leśna Nr 1 – 45,5 ha, Łosośna Nr 1 – 11,5 ha, Świsłocz Nr 1 – 62,6 ha, Wołkuszanka – 11,4 ha, Marycha Nr 31 – 29,8 ha, Hańcza – 91,8 ha, Marycha Nr 15 – 6,9 ha, Szelment Wielki - 357,1 ha.


PZW w Białymstoku posiada dobrze rozwiniętą bazę produkcyjną materiału zarybieniowego. Dysponuje trzema ośrodkami stawowymi: Cegielnia,  Krasne-Komosa i Bachury o łącznej powierzchni 90,6 ha lustra wody.  Ma stałą wylęgarnię ryb reofilnych (rzecznych) i drapieżnych „Pstrągownia„  w Supraślu oraz wylęgarnię polową w Zakładzie  Rybackim Siemianówka.

Na ośrodkach produkowane jest 17 gatunków ryb pod potrzeby zarybieniowe użytkowanych wód. Są to: szczupak, sum, miętus, okoń, pstrąg potokowy, lipień, boleń, jaź, kleń, brzana, karp, lin, karaś, amur, płoć, sielawa, sieja.


W roku 2006 produkcja ośrodków stawowych wyniosła ogółem 33 700 kg ryb, z czego materiał zarybieniowy stanowił 16 187 kg narybku jesiennego i kroczków, a produkcja wylęgarni wyniosła 10,29 milionów szt wylęgu i narybku podchowanego czternastu gatunków ryb. Ogółem wielkość zarybienia w 2006 roku osiągnęła 20 811 kg i 5,72 mln szt. na łączną kwotę 483 349 zł.

 


Zagospodarowanie wód w 2019 r

1. Wody, stan prawny.

Rok 2019 był drugim rokiem użytkowania wód  na podstawie umów z Wodami Polskimi Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wodami Polskimi RZGW w Lublinie. Użytkowaliśmy następujące obwody rybackie:
rz. Narew Nr 1 (Zb. Siemianówka) – 3.253,5 ha,
rz. Narew Nr 2 – 290,2 ha,
rz. Narew Nr 4 – 284,9 ha,
rz. Supraśl Nr 1 – 272,1 ha,
rz. Leśna Nr 1 – 45,5 ha,
rz. Kamianka  Nr 1 – 41,5 ha,
rz. Biebrza Nr 2 – 97,8 ka,
rz. Świsłocz Nr 1 – 62,6 ha,
rz. Łosośna Nr 1  - 11,5 ha,
rz. Czarna Hańcza Nr 7 – 91,8 ha,
rz. Marycha Nr 31 – 29,8 ha,
rz. Wołkuszanka Nr 1 – 11,4 ha,
rz. Marycha Nr 15 – 6,9 ha,
Jezioro Szelment Wielki  357,1 ha,
Kan. Augustowski Nr 2 – 108,0 ha,
Biebrza Nr 1 – 8,0 ha,
rz. Marycha Nr 23 – 353,4 ha (w skład którego wchodzą jeziora: Pomorze, Kunis, Kaczan i rzeka Marycha),
Jezioro Długie Augustowskie (Kalejty) w zlewni rzeki Rospuda Nr 14 – 160,8 ha, 
rz. Szelmentka  Nr 7 - 28,4 ha. (w  skład  którego wchodzi jezioro Kupowo oraz rzeka Szelmentka), rz. Szeszupa Nr 7 - 8,9 ha,
rz. Bludzia Nr 3 – 2,6 ha, rz. Błędzianka Nr 2 – 3,2 ha.
Na podstawie umów i  dzierżaw  użytkowaliśmy wody nie będące w obwodach rybackich: Sobolewo, Koplany, Orla, Brańsk, Choroszcz, Kundzin Nr 4, 5 i Nr 6, Michałowo, Arkadia, Bielsk Podlaski, Boćki o łącznej powierzchni 91,5 ha.
W roku 2019 nie braliśmy udziału w konkursach ofert na użytkowanie obwodów rybackich organizowanych przez Wody Polskie RZGW w Białymstoku.
Razem w użytkowaniu Okręgu w 2019 r. było  5621,4 ha wód.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Ilość odwiedzin