Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Ochrona wód

Społeczna Straż Rybacka została powołana Uchwałami Rady Powiatów. Działa ona w oparciu o właściwe Ustawy i rozporządzenia.

 

Powołano Komendantów w następujących powiatach:

 

powiat Białystok

Komendant Piotr Adamczuk

powiat Bielsk Podlaski

Komendant Aleksander Stiepaniuk

powiat Siemiatycze

Komendant Robert Malantowicz

powiat Sokółka

Komendant Mariusz Kirpsza

powiat Suwałki

Komendant Stanisław Żukowski

powiat Augustów

Komendant Andrzej Gorlewski

powiat Hajnówka

Komendant Andrzej Zasim

powiat Sejny

Komendant Czesław Wołągiewicz


 


Społeczna Straż Rybacka realizuje swoje działania w 8 powiatach t.j. (augustowskim, białostockim, bielskim, hajnowskim, sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim, suwalskim). Zadaniem SSR jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką i Policją w zakresie kontroli przestrzegania Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nawiązano współpracę ze Strażą Graniczną i Strażą Narwiańskiego Parku Narodowego. Na wodach ciągle występuje problem kłusownictwa. Problem nielegalnego połowu sprzętem rybackim występuje głównie wiosną oraz późną jesienią. Ma to związek z migracjami ryb, wiosną – płoć, jaź, szczupak, okoń, zimą – miętus. Używane są głównie drygawice, wontony, żaki, sznury. Latem zdarzają się przypadki kłusownictwa z użyciem brodni, kłomli i wontonów.


OCHRONA WÓD

Statut PZW – par. 6 - „Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody, edukacja i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.”
Statut PZW – par. 7 - „Cele Związku realizowane są poprzez: - 4) współdziałanie z instytucjami powołanymi do ochrony przyrody i ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym;”

Ochrona wód jest realizowana przy udziale Społecznej Straży Rybackiej utworzonej
w poszczególnych powiatach, na podstawie art. 24 ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r. /Dz. U. Nr 21, poz. 91 z póź. zm./.
W 2021 r. członkowie Okręgu PZW w Białymstoku  będący strażnikami Społecznej Straży Rybackiej działali na terenie 8 powiatów tj. w powiecie augustowskim, białostockim, bielsko-podlaskim, hajnowskim, siemiatyckim, sokólskim, sejneńskim i suwalskim.

Najczęstszymi wykroczeniami i przestępstwami popełnianymi przez wędkarzy są miedzy innymi:

 

•    Brak dokumentów uprawniających do wędkowania,
•    Łowienie ryb niewymiarowych oraz w okresie ochronnym,
•    Łowienie ryb więcej jak na dwie wędki,
•    Łowienie ryb przy urządzeniach służących do piętrzenia wody (jazy, zapory),
•    Używanie sprzętu kłusowniczego,
•    Brak porządku na łowisku i zaśmiecanie terenu.

     Ochrona wód przy udziale Strażników SSR nie ogranicza się do sprawdzania uprawnień osób dokonujących połowu ryb. Kontroluje się również legalność pochodzenia jak i prawo
do wprowadzania do obrotu ryb  i rybackich narzędzi połowowych. Zwraca się również wagę na wszelkie naruszenia przepisów o ochronie środowiska naturalnego.
Skuteczność ochrony wzrasta poprzez podejmowanie wspólnych działań z funkcjonariuszami Policji i strażnikami Państwowej Straży Rybackiej i Straży Granicznej. Dzięki udziałowi w patrolach osób uprawnionych do czynności, do których społeczni strażnicy upoważnieni nie są (np. legitymowanie, nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego, doprowadzanie do Policji). Postępowanie wynikające z ujawnienia wykroczenia, najczęściej kończy się w miejscu i czasie popełnienia tego wykroczenia. Jest to ważne ze względu na szybkość  skuteczność egzekwowania prawa.
    Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Białymstoku ciągle występuje problem kłusownictwa, jednak w ostatnim okresie daje się zauważyć pewną poprawę w tym zjawisku. Problem nielegalnego połowu sprzętem rybackim występuje głównie wiosną, w okresie przedświątecznym oraz późną jesienią. Najczęściej używany sprzęt kłusowniczy to: sieci oraz wiele innych narzędzi kłusowniczych w większości pułapkowych i haczykowych. W 2021 roku zaobserwowano wzrost osób wędkujący bez posiadania zezwolenia na połów ryb metodą trolingową.
    Narasta  problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego i rzek odpadami stałymi. Rodzaj tych zanieczyszczeń świadczy niestety o dużym udziale naszych wędkarzy. Są to najczęściej pozostawiane na łowisku opakowania po zanętach, pudełka po robakach, butelki po napojach itp.
Pod tym względem zmuszeni jesteśmy prowadzić ciągłą, uświadamiającą pracę wśród wędkarzy i turystów przebywających na wypoczynku nad rzekami i zbiornikami wodnymi.     
    Na potrzebę zwiększenia ochrony zbiornika Siemianówka 2021 roku zakupiono łódkę Pegazus 420 i silnik Suzuki 20 KM. Od maja 2021 roku zostały zatrudnione dwie osoby celu zwiększenia ochrony na  tym zbiorniku.
W 2021 roku  SSR powiatu białostockiego otrzymała dofinansowanie ze Starostwa w  kwocie 3000 zł. Za tę kwotę zostały zakupione latarki czołowe i lornetka. We wrześniu na Łowisku Specjalnym Bachury odbyły się zawody wędkarskie SSR wszystkich powiatów Okręgu PZW w Białymstoku. W czasie trwania zawodów obowiązywały zasady bezwzględnego stosowania się do obostrzeń sanitarnych oraz wytycznych organizatora.

 

Zestawienie działań SSR w 2021r.  w porównaniu do lat 2017-2020

 

KONTROLE

 

Wyszczególnienie

Ilość w danym roku

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

Kontroli

508

507

549

621

733

Skontrolowanych wędkarzy

5783

5532

5038

6714

7868

Pouczonych

243

205

158

164

229

 

UCZESTNICY KONTROLI

 

Uczestnicy kontroli

Ilość w danym roku

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

Samodzielnie

176

315

362

372

509

Z Policją

195

127

142

167

145

Z Państwową Strażą Rybacką

67

32

34

67

73

Ze Strażą Graniczną

31

28

13

14

6

 

ILOŚĆ SPRAW SKIEROWANYCH DO ROZPATRZENIA PRZEZ :

 

Organ rozpatrujący sprawy

Ilość w danym roku

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

Sądy

3

1

1

2

1

Sądy koleżeńskie

19

7

-

-

-

Mandaty

90
(13.750 zł)

72
(12.300 zł)

110
(18.600 zł)

151
(27.300 zł)

129
(23.250 zł.)

 

ZAREKWIROWANY SPRZĘT KŁUSOWNICZY

Rodzaj sprzętu

Ilość w danym roku

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

Sieci (wonton, drygawica, niewód )

 39

1192 mb.

22

834 mb.

27

530 mb.

29

726 mb.

18

655 mb.

Żak

2

1

4

11

1

Więcierz

-

2

13

14

5

Sznur hakowy

6

4

5

46

-

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Ilość odwiedzin