Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Do pobrania (regulaminy PZW, druki)

1. Statut PZW

2. Regulamin amatorskiego połowu ryb - od 01.01.2020r.

3. Informator Wód Krainy Pstrąga i Lipienia - zmiany od 01.01.2021r.

4. Regulamin nadawania Odznak Honorowych i Okolicznościowych PZW

5. Wniosek o nadanie odznaczenia w formacie A5

 

 

DOKUMENTY ORGANIZACYJNE KOŁA:

1. Regulamin organizacyjny koła PZW

2. Druk wykazu władz w kole PZW

3. Druk wniosku o nadanie odznaczenia

4. Dodatkowy rejestr połowu ryb

5. Druki wzorcowe dla kół

6. Oświadczenie - zmiana przynależności do koła PZW.

7. Regulamin, wniosek i sprawozdanie - dofinasowanie przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży.

8. Protokół z egzaminu na kartę wędkarską

 

DOKUMENTY FINANSOWE KOŁA:

1. Raport finansowy

2. Preliminarz budżetowy koła PZW na rok 2022

3. Arkusz spisu z natury

4. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kole PZW

5. Lista rozliczenia za przyjęte znaki wartościowe w roku 2021 (15 os.) 

6. Lista rozliczenia za przyjęte znaki wartościowe w roku 2021 (25 os.) 

7. Lista rozliczenia za wydane znaki wartościowe i zezwolenia z "Porozumienia" Okregów PZW w Białej Podlaskiej i Siedlcach.

8. Protokół z przeliczenia znaków wartościowych (2021)

9. Działanie kół PZW Okręgu w Białymstoku w zakresie gospodarki finansowej.

10. Instrukcja postępowania dotycząca przyjmowania opłat wędkarskich

 

 

DOKUMENTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE WĘDKARSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO:

1. Wzorcowy Regulamin Wędkarskiego Klubu Sportowego.

2. Preliminarz budżetowy Wędkarskiegoubu Sportowego na rok 2022.

3. Druk wykazu władz w klubie.

4. Terminarz zawodów w klubie.

5. Arkusz spisu z natury.

6. Inwentaryzacja środków pieniężnych w klubie

 

SPORT:

1. Zasady organizacji sportu wędkarskiego

2. Protokół zawodów spławikowych

3. Protokół zawodów spinningowych

4. Protokół zawodów muchowych

5. Protokół zawodów podlodowych

6. Terminarz zawodów w kole PZW

7. Klauzula zgody dla uczestnika zawodów (osoba pełnoletnia)

8. Klauzula zgody dla uczestnika zawodów (osoba niepełnoletnia)

9. Protokół odbioru nagród na zawodach wędkarskich

 

DOKUMENTY SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH KÓŁ:

1. Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW oraz instrukcja pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych

2. Orzeczenie I instancji

3. Postanowienie sądu koła

4. Protokół rozprawy

5. Wezwanie na rozprawę obwinionego

6. Wezwanie na rozprawę świadka

7. Rejestr przewinień członków koła

8. Sprawozdanie jednostkowe i zbiorcze

 

DOKUMENTY KOMISJI REWIZYJNYCH KÓŁ:

1. Regulamin Komisji Rewizyjnych PZW.

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Ilość odwiedzin